انبیاء

راجع به حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیها): 1.سن شریف ایشان در زمان ازدواج با حضرت رسول صل الله علیه و آله 2.آیا ایشان قبل از ازدواج با حضرت رسول طبق عقاید شیعی و تاریخی ازدواج کرده بودند یا خیر؟ 3.به نقل از اهل خلاف آیا کودکانی که در خانه حضرت رسول زندگی می کردند فرزندان حضرت خدیجه (سلام الله علیها) بودند یا ربیبه ایشان؟

مشاهده پاسخ »