زیارت عاشوراء

برخی اساتید ما در حوزه علوم اسلامی معتقدند که سند برخی از مطالبی که در لهوف نقل شده است و سند زیارت عاشورا و مطالبی چون لطمه زدن فاطمیات از اعتبار قوی برخوردار نیستند و سند آنها ضعیف است و به شدت خواستار ارائه دلیل از سوی فقهاء مبنی بر جواز لطم هستند. تکلیف ما در برابر شبهات ایشان چیست؟

مشاهده پاسخ »

مقاله ای را در زیر به محضرتان عرضه میدارم که حاصل تحقیق یکی از مجتهدان و علمای اخلاق فقید است و در آن اشکالاتی به زیارت عاشورایی که در میان مردم رایج است گرفته شده و به نظر صحیح می رسد و تحقیقی درخور تامل است ، لطفا آن را مطالعه بفرمایید و نظر شریفتان را مبنی صحت و سقم آن و همچنین نظرات شریف خود را در این خصوص بیان بفرمایید .

مشاهده پاسخ »