عصمت

آیا این ردیه ائمه نیست که ائمه از طرفی میگویند ما معصومیم و از طرفی از خدای متعال طلب مغفرت می کنند؟ شیعه معتقد است که ائمه علم غیب دارند اما ما می بینیم ائمه سؤال میکنند؟مگر امیرالمؤمنین دارای علم غیب از اول نبودند اگر جواب آری است پس دیگر چه نیازی به تعلیم پیامبر داشتند؟عصمت ائمه اکتسابی است یا تفضلی؟

مشاهده پاسخ »

شبهه ای است که مدتی است در شبکه های اجتماعی مطرح شده و آن این است که امام صادق (علیه السلام) در کودکی حکمی از احکام حج را نمیدانسته اند.مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین نسبت جهل به معصومین در کودکی آنان را جایز میشمارد.حال آنکه به اجماع علمای فرقه ناجیه، اهلبیت از بدو تولد معصوم بدنیا می آیند و جهل بر آنان عارض نمیشود.

مشاهده پاسخ »

آیا عصمت پیامبر و اهل بیت از طرف خدا به آنها داده شده یا با توجه به اعمال و رفتارشان کسب کردند؟ اگر خدا به آنان بخشیده که این دیگر معلوم و مشهود است به دام گناه نمی‌افتند و عملا کار راحت است، و اگر عصمت را با اعمالشان بدست آوردند که یک نوزاد که مشخص است که گناهی ندارد و معصوم است که پروردگار در خردسالی درجه امامت را به آنان اعطا می‌کند.

مشاهده پاسخ »