میخواستم نظر معظم له را در زمینه فلسفه و عرفان رایج و فراگیری آن بدانم.

پرسش
میخواستم نظر معظم له را در زمینه فلسفه و عرفان رایج و فراگیری آن بدانم.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
فعلاً ادبیّات و فقه و اصول را خوب بخوانید و وقتی سطح را کاملاً تمام کردید راجع به این موضوع سؤال کنید.
6635
مطرح شده توسط: علی رضایی