لعن شخصیتهایی مانند زبیر که ابتدا در صف یاران حق بود و مدتی منحرف و بعد از جنگ با ولی خدا پشیمان و معرکه را ترک نمود چه حکمی دارد و آیا صحیح است حضرت علی از کشته شدن زبیر ناراحت شده ؟

پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
نه پشیمانی و نه ناراحتی حضرت ثابت نیست.
7192
مطرح شده توسط: محمد حسین زمانیان