متاسفانه برخی از پیروان مکتب خلفا در توجیه هر اقدام خلاف شرعی که از خلفا صادر می شده است می گویند: خلفا اجتهاد کرده‌اند! و ایرادی بر آنان نیست. سوال بنده این است که چرا نمی توان این توجیه آنان را قبول کرد؟

سلام علیکم. پس از عرض تحیت به خدمت آن جناب. جناب استاد! متاسفانه برخی از پیروان مکتب خلفا در توجیه هر اقدام خلاف شرعی که از خلفا صادر می شده است می گویند: خلفا اجتهاد کرده‌اند! و ایرادی بر آنان نیست. سوال بنده این است که چرا نمی توان این توجیه آنان را قبول کرد؟ به راستی چه کسی حق اجتهاد به خلفای ثلاث داده است؟ ممنونم.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اوّلاً: آن‌ها صلاحیت اجتهاد نداشته‌اند.
ثانیاً: اجتهاد مقابل نص باطل است.
9681
مطرح شده توسط: ح احمدی