اینکه گفته می شود اعمال شیعیان به امام زمان (عج) هر هفته ارائه می شود با ستاریت خداوند متعال مغایرت ندارد؟

پرسش
اینکه گفته می شود اعمال شیعیان به امام زمان (عج) هر هفته ارائه می شود با ستاریت خداوند متعال مغایرت ندارد؟ التماس دعا
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
1ـ این واقعیّت را هم قرآن و هم روایات دلالت دارند.
2ـ رسول الله و ائمه اطهار مثل ملکینِ هر مکلّف از اعمالِ او اطلاع دارند.
3ـ و این منافات با ستاریت خدا ندارد بلکه موجب التزام و تعهّد عملی مکلف است، و نتیجةً اهل بندگی و اطاعت به تمام معنی خواهد بود.