اگر امام حسین (علیه السلام) برای حکومت کردن به کوفه نمیرفت پس چرا مسلم را به کوفه فرستاد تا از مردم برایش بیعت بگیرد؟ چرا مسلم برایش نامه نوشت که به کوفه نیاید، پس مشخص می‌شود به کوفه برای حکومت می رفت.

پرسش
اگر امام حسین (علیه السلام) برای حکومت کردن به کوفه نمیرفت پس چرا 1. مسلم (علیه السلام) را به کوفه فرستاد تا از مردم برایش بیعت بگیرد. 2. چرا مسلم (علیه السلام) برایش نامه نوشت که به کوفه نیاید، پس مشخص می‌شود به کوفه برای حکومت می رفت.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
دو مطلب را خودشان فرموده‌اند: یکی اخبار از کشته شدن خود که مکرراً فرموده‌اند، و دیگر اینکه «إنّما خرجت لطلب الاصلاح في اُمّة جدّي» و معلوم است که اصلاح در امت نیاز به کمک و یاری و همکاری مردم دارد. به کتاب (ناگفته‌هایی از حقائق عاشورا) نیز مراجعه کنید.
9207
مطرح شده توسط: امیر ریاحی