آیا در فدیه تاخیر روزه یک مد طعام می شود برنج داد؟

پرسش
آیا در فدیه تاخیر روزه یک مد طعام می شود برنج داد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
بعضی فقهاء جایز می دانند.