جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
نگاهی به احادیث ساختگی در ترتیب خلفا و فضایل آن ها
حديث ساختگى و ديدگاه ذهبى و عسقلانى
ذهبى در ميزان الاعتدال، پس از ذكر نام ابراهيم بن عبداللّه، به شرح حال او مى پردازد و در شرح حال او به دو حديث ـ كه در اين مبحث، يكى از آن ها را نقل كرديم ـ اشاره مى كند و مى گويد: به نظر من اين مرد دروغ پرداز است. حاكم نيشابورى مى گويد: احاديث وى، جعلى و ساختگى است.
حاكم مى گويد: ابراهيم، از وكيع، از سفيان، از عمرو بن دينار، از ابن عبّاس، اين حديث را به صورت مرفوع نقل مى كند كه پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود:
آن گاه كه روز قيامت فرا رسد، ابوبكر، در يكى از اركان حوض، عمر در ركن دوم، عثمان در ركن سوم و على در ركن چهارم قرار مى گيرند و هر كس، يك نفر از آنان را دشمن بدارد، ديگران او را سيراب نخواهند كرد.
ابراهيم، از حجّاج، از ابن جريج، از عمرو بن دينار، از ابن عباس حديثى را به صورت مرفوع نقل مى كند كه پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود:
آن گاه كه روز قيامت فرا رسد، يكى از مناديان در زير عرش فرياد مى زند: اصحاب محمد را بياوريد!
پس ابوبكر، عمر، عثمان و على را مى آورند... .1
ابن حجر عسقلانى نيز در لسان الميزان، از ديدگاه ذهبى پيروى مى كند و در شرح حال ابراهيم، به دو حديث مذكور اشاره مى كند و به دروغ گو بودن ابراهيم بن عبداللّه حكم مى كند.2


1 . ميزان الاعتدال: 1 / 160 و 161.
2 . لسان الميزان: 1 / 169.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com