افزودن جمله باطل به حديث وارونه

افزودن جمله باطل به حديث وارونه

در بررسى اين حديث وارونه روشن شد براى آن كه حديث انس به طور صريح بيان گر فضيلت و ويژگى خاصى باشد، برخى از جاعلان جمله باطلى را نيز به آن افزوده اند! از طرفى خطيب بغدادى، ابن جوزى و جلال الدين سيوطى تصريح كرده اند كه اين جمله افزوده شده، غلط و اصل حديث نيز منقطع1 است. متن و سند اين حديث در اللآلى المصنوعه اين گونه آمده است:
محمّد بن عبدالباقى بزّار، از ابومحمّد جوهرى، از عمر بن احمد واعظ، از حسن بن حبيب بن عبدالملك، از فهد بن سليمان، از عبداللّه بن صالح، از ليث بن سعد، از يحيى بن سعيد، نقل مى كند كه انس مى گويد:
روزى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله براى مردم سخنرانى كرد و فرمود: جز در خانه ابوبكر، تمامى درهايى را كه به مسجد باز مى شوند، ببنديد.
مردم گفتند: پيامبر همه درها جز درِ خانه خليلش را بست!
پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود: من بر درِ خانه هاى ديگران تاريكى و بر درِ خانه ابوبكر نورى ديدم(!)، با اين حال جهان آخرت بر آنان باشكوه تر از دنيا خواهد بود(!)
خطيب بغدادى پس از نقل اين حديث ساختگى مى گويد: اين حديث غلطى است و ليث، بخش نخست اين را از يحيى بن سعيد به صورت منقطع نقل كرده و همه حديث را باز به صورت منقطع از معاوية بن صالح نقل كرده است.2

1 . حديث منقطع: به حديثى اطلاق مى گردد كه سلسله سند آن متصل نباشد يا يك راوى از سند آن افتاده باشد.
2 . اللآلى المصنوعه: 1 / 322.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *