بررسى اسناد «حديث ولايت» به نقل از ابن عبّاس

بررسى اسناد «حديث ولايت» به نقل از ابن عبّاس
سند اين حديث شريف با الفاظى كه از عبدالله بن عبّاس نقل شده است چه بنا بر نقل مسند احمد و چه مسند ابى داود طيالسى و چه مستدرك حاكم نيشابورى (و نيز كتبى كه نامبر نشده اند) قطعاً صحيح و غير قابل خدشه است، و جمعى از اعلام عامّه تصريح به صحّت آن نموده اند كه از آنجمله: ابن عبدالبَرّ در كتاب «الاستيعاب»(1)، حافظ مِزّى(2)، جلال سيوطى(3)، متّقى هندى(4) و غيرهم، مى باشند.
مثلاً: حافظ شمس الدّين ذهبى وقتى در رساله اى كه در حديث غدير(5)تنظيم كرده است «حديث ولايت» را از بريده نقل مى كند، چنين مى گويد: «اين حديثى است كه صدور آن از بريده ثابت و قطعى است»، و اين عبارت ذهبى صريح در قطعيّت صدور «حديث ولايت» است.
نتيجه سخن اينكه: سند «حديث ولايت» از ابن عبّاس صحيح بوده و ما نيز مراجعه به اسانيد آن نموده و حال رجال سند را نزد عامّه تحقيق كرديم، و بزرگان مَهَره علم رجال از اهل سنّت تماماً اعتراف به صحّت آن نموده اند.

(1) الاستيعاب فى معرفة الاصحاب: ج3/1092.
(2) تحفة الاشراف: 5/191، شماره 6316 ـ دار الكتب العلميّة ـ بيروت، تهذيب الكمال: 20/481.
(3) القول الجلىّ فى مناقب علىّ (عليه السّلام): 60، جمع الجوامع بنا بر آنچه در «ترتيب كنز العمّال» است: 11/32941.
(4) كنز العمّال: 11/608.
(5) رسالة طرق حديث من كنت مولاه: 76.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *