خلفا و ساخت مسجد پيامبر

خلفا و ساخت مسجد پيامبر
ششمين حديث ساختگى را حاكم نيشابورى در بخش «فضايل عثمان» آورده و آن را بنابر معيارهاى مورد نظر بخارى و مسلم، صحيح دانسته است. آن روايت اين گونه است:
ابوعلى حافظ، از ابوبكر محمّد بن محمّد بن سليمان، از ابوعبيداللّه احمد بن عبدالرحمان بن وهب، از عمويش، از يحيى بن ايّوب، از هشام بن عروه، از پدرش نقل مى كند كه عايشه مى گويد:
پيامبر صلى اللّه عليه وآله براى ساخت مسجد، نخستين سنگ را برداشت. آن گاه ابوبكر سنگ ديگرى برداشت؛ سپس عمر سنگ ديگرى برداشت، آن گاه عثمان نيز سنگى ديگر برداشت.
گفتم: اى رسول خدا! آيا نمى بينيد كه اينان چگونه شما را كمك مى كنند؟
پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود: اى عايشه! اينان خلفا و جانشينان بعد از من هستند.
حاكم نيشابورى در ذيل اين حديث مى نويسد:
اين حديث با رعايت معيارهاى مورد نظر بخارى و مسلم صحيح است، ولى بخارى و مسلم آن را نقل نكرده اند. اين حديث با سندى سست از محمد بن فضل بن عطيه، مشهور شده و به همين جهت به آن اعتنايى نشده است.1

1 . المستدرك على الصحيحين: 3 / 103، كتاب معرفة الصحابه، حديث 4533.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *