6) پيمان برادرى

6) پيمان برادرى
نويسنده در صفحه 39 كتاب المرتضى تحت عنوان فوق چنين مى نويسد:
«در كتاب الطبقات الكبرى نگارش ابن سعد اين گونه آمده است:
پيامبر خدا صلى الله عليه وآله، ميان على بن ابى طالب و سهل بن حنيف، پيمان برادرى را برقرار ساخت.
ابن كثير در اين باره مى گويد: پيامبر صلى الله عليه وآله، ميان على عليه السلام و سهل بن حنيف پيمان برادرى برقرار ساخت.
ابن اسحاق و كسانى ديگر از صاحبان كتاب هاى سيره و مغازى نيز ذكر كرده اند كه پيامبر خدا صلى الله عليه وآله، پيمان برادرى را ميان على و خود جارى ساخت. احاديث زيادى در اين باره وارد شده است، اما به سبب ضعف سند آن ها و سستى متن برخى از آن ها، هيچ يك از آن ها صحيح نيست».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *