راويان حديث منزلت

راويان حديث منزلت
پيش از آن كه به بررسى متن حديث منزلت بپردازيم، اسامى برخى از اصحاب پيامبر كه اين حديث را روايت كرده اند مى آوريم. هم چنين به نام مشهورترين راويان پرآوازه از محدّثان، مفسّران و تاريخ نگاران در قرن هاى مختلف اشاره مى نماييم.
1 . امير مؤمنان على عليه السلام.
در رأس راويان اين حديث از اصحاب پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله، نام امير مؤمنان على عليه السلام مى درخشد.
هم چنين اين حديث را اين عدّه اى از صحابه نقل كرده اند كه عبارتند از:
2 . عبداللّه بن عبّاس;
3 . جابر بن عبداللّه انصارى;
4 . عبداللّه بن مسعود;
5 . سعد بن ابى وَقّاص;
6 . عمر بن خطّاب;
7 . ابو سعيد خُدرى;
8 . براء بن عازب;
9 . جابر بن سمره;
10 . ابو هريره;
11 . مالك بن حويرث;
12 . زيد بن ارقم;
13 . ابو رافع;
14 . حذيفة بن أسيد;
15 . انس بن مالك;
16 . عبداللّه بن اَبى اَوفى;
17 . ابو ايّوب انصارى;
18 . عقيل بن ابى طالب;
19 . حُبشى بن جناده;
20 . معاوية بن ابى سُفيان.
از راويان اين حديث، زنان اصحاب نيز هستند كه عبارتند از:
1 . اُم المؤمنين اُمّ سلمه (كه رضوان خدا بر او باد);
2 . اسماء بنت عميس.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *