به روايت مسلم

به روايت مسلم
مسلم بن حَجّاج قشيرى اين حديث را با سندهاى متعددى روايت مى كند. به عنوان نمونه به مواردى اشاره مى كنيم.
يكى از آن ها روايتى است كه با سند خود از سعيد بن مسيّب، از عامر بن سعد بن ابى وَقّاص، از پدرش نقل مى كند كه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله به على عليه السلام فرمود:
أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي.
تو براى من همانند هارون براى موسى هستى، جز آن كه بعد از من پيامبرى نخواهد بود.
سعيد گويد: دوست داشتم اين حديث را رو در رو از خود سعد بشنوم، به همين جهت با او ملاقات كردم و حديثى را كه عامر برايم نقل كرده بود به سعد باز گفتم.
او گفت: من اين حديث را از پيامبر صلى اللّه عليه وآله را شنيده ام.
گفتم: به راستى خودت شنيده اى؟
او در پاسخ من انگشتانش را بر گوش هايش نهاد و گفت: آرى، اگر دروغ بگويم گوش هايم كر شوند.1
گفتنى است كه اين متن داراى نكته هايى است كه بايد به آن ها توجّه شود.
مسلم در مورد ديگر به سند ديگرى در صحيح چنين نقل مى كند:
بُكير بن مسمار، از عامر بن سعد ابى وَقّاص، از پدرش نقل مى كند كه گويد: معاوية بن ابى سُفيان به سعد گفت: چه چيزى تو را از دشنام دادن به ابوتراب باز مى دارد؟
گفت: هر گاه آن سه ويژگى را كه پيامبر صلى اللّه عليه وآله درباره او فرمود به ياد مى آورم، هرگز به او دشنام نمى دهم… سپس سعد سه ويژگى را نقل كرد كه يكى از آن ها حديث منزلت بود.2

1 . صحيح مسلم: 4 / 1870، حديث 2404.
2 . صحيح مسلم: 4 / 1871.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *