3 . وصيت

3 . وصيت
چنان كه پيشتر اشاره شد، يكى از راه هاى تعيين امام از نظر اهل سنّت وصيت امام قبلى به امام پس از خود است.
اما اهل تسنّن هيچ دليلى براى مشروعيت اين طريق ارائه نكرده اند، بلكه فقط به تعيين عمر از سوى ابوبكر استناد مى كنند. اما براى درستى يا نادرستى اين طريق ابتدا بايد مشروعيت امام قبلى اثبات شود، بنابر اين بحث به ابوبكر بازمى گردد; يعنى اساساً بحث در مورد تعيين خليفه رسول خدا صلى الله عليه وآله است. پس تا مشروعيت خلافت ابوبكر ثابت نگردد، عمل وى هيچ حجيّتى نخواهد داشت. هم چنين اگر تعيين امام بعد، صرفاً مبتنى بر رأى و نظر امام پيش از خود باشد و امر به خدا و رسول او منتهى نگردد هيچ اعتبارى نخواهد داشت، يعنى امام قبلى حتماً بايد امامتش از جانب خدا و رسول او مشروعيت داشته باشد تا بتواند امام پس از خود را تعيين كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *