بكير بن مسمار

بكير بن مسمار
ابوبكر حنفى از بكير بن مسمار روايت مى كند.1 بكير بن مسمار از رجال صحيح مسلم، سنن ترمذى و سنن نسائى است. در تقريب التهذيب آمده است:
بكير بن مسمار الزهري المدني أبو محمّد، أخو مهاجر، صدوق من الرابعة، مات سنة ثلاث وخمسين م ت س;2
ابومحمّد بكير بن مسمار زهرى مدنى، برادر مهاجر بوده و بسيار راست گو است. وى در سال يكصد و پنجاه و سه فوت كرده و از رجال مسلم، ترمذى و نسائى است.
ابن حبّان در الثقات از او نام مى برد.3 عجلى نيز در معرفة الثقات مى نويسد:
بكير بن مسمار مدني ثقه;4
بكير بن مسمار اهل مدينه و ثقه است.

1. ر.ك: سير أعلام النبلاء: 1 / 102; ميزان الإعتدال: 1 / 351، ذيل شماره 1310.
2. تقريب التهذيب: 1 / 138 / ش 768. هم چنين ر.ك: تهذيب التهذيب: 1 / 434 / ش 914.
3. الثقات: 6 / 105.
4. معرفه الثقات: 1 / 254 / ش 179.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *