ابوبكر حنفى

ابوبكر حنفى
راوى ديگر ابوبكر حنفى است كه او نيز از رجال صحاح ستّه است. ابن حجر درباره وى مى نويسد:
عبدالكبير بن عبد المجيد بن عبيدالله البصري أبوبكر الحنفي، ثقة من التاسعة. مات سنة أربع ومائتين ع;1
ابوبكر عبدالكبير بن عبدالمجيد بن عبيدالله بصرى حنفى ثقه است. وى از طبقه نهم بوده و در سال 204 فوت كرده است. او از رجال صحاح سته است.
ابن حبّان در الثقات،2 عجلى در معرفة الثقات،3 ابن سعد در الطبقات الكبرى4و احمد بن حنبل از وى نام برده و يا او را توثيق كرده اند.5

1. تقريب التهذيب: 1 / 610 / ش 4161.
2. الثقات : 8 / 420.
3. معرفة الثقات (عجلى): 2 / 100.
4. الطبقات الكبرى: 7 / 299.
5. تاريخ الإسلام: 14 / 243; تهذيب الكمال: 18 / 243; الوافي بالوفيات: 19 / 50.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *