سخنى از پيامبر در هنگام بيمارى

سخنى از پيامبر در هنگام بيمارى
چهارمين حديث ساختگى را ابن ماجه درباره فضايل عثمان آورده است. وى در سنن خود مى نويسد:
محمد بن عبداللّه بن نمير و على بن محمد، از وكيع، از اسماعيل بن ابوخالد، از قيس بن ابوحازم نقل مى كند كه عايشه گفت:
رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در هنگام بيمارى خود فرمود: دوست دارم يكى از اصحابم كنار من باشد.
گفتيم: اى رسول خدا! ابوبكر را به نزدتان بخوانيم؟
پيامبر صلى اللّه عليه وآله سكوت كرد.
گفتيم: عمر را به نزدتان بخوانيم؟
پيامبر صلى اللّه عليه وآله سكوت كرد.
گفتيم: عثمان را به نزدتان بخوانيم؟
پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود: آرى.
ما عثمان را صدا زديم و آمد و با رسول خدا صلى اللّه عليه وآله خلوت كرد. پيامبر صلى اللّه عليه وآله با او سخن مى گفت و چهره عثمان تغيير مى كرد.
قيس مى گويد: ابوسهله غلام عثمان به من گفت: عثمان بن عفّان در يوم الدار گفت: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله با من عهدى نمود و من به سوى آن عهد حركت مى كنم.
على بن محمّد اين حديث را با اين تفاوت آورده است كه عثمان گفت: و من بر آن عهد، صبر مى كنم.
قيس مى گويد: اين اعتقاد، وجود داشت كه اين عهد، همان روز كشته شدن عثمان است.1
حاكم نيشابورى اين روايت را به سند خود از اسماعيل بن ابوخالد، از قيس ابن ابوحازم، از ابوسهله (غلام عثمان)، از عايشه نقل كرده است… .
حاكم در ادامه مى گويد: سند اين حديث، صحيح است؛ اما مسلم و بخارى آن را نقل نكرده اند.2

1 . سنن ابن ماجه: 1 / 129 و 130، باب فى فضائل أصحاب رسول اللّه، حديث 113.
2 . المستدرك على الصحيحين: 3 / 106، كتاب معرفة الصحابه، حديث 4543.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *