ارسال پرسش

مشخصات

نکات قابل توجه سؤال‌کنندگان محترم:

۱. لطفاً قبل از ارسال سؤالات، پرسش و پاسخ‌های موجود را مرور نمایید.

۲. اولویت در پاسخ‌دهی با سؤالات اعتقادی می‌باشد.

۳. سؤال کنندگان محترم توجه داشته باشند که سعی می‌شود در اسرع وقت پاسخ ارسال گردد، ولی به دلیل سنگینی کار و کثرت استفتاءات تأخیر در ارسال پاسخ اجتناب ناپذیر است.

۴. در صورت نیافتن پاسخ در بخش صندوق ورودی رایانامه، لطفاً بخش spam را نیز بررسی بفرمایید.

۵. پرسش‌های مشتمل بر موارد نزاعی یا امور حساسی که پاسخ‌گویی به آنها مصلحت نباشد؛ قابل پاسخ‌گویی نمی‌باشند.