پرسش و پاسخ

در بیع به شرط خیار بایع می تواند در زمان خیار با رد ثمن ، ملکیت مبیع را به خود برگرداند. در چنین معامله ای هرگاه بایع ادعای غبن نماید ، با وجود اینکه راه برای به هم زدن معامله با استرداد ثمن برای او وجود دارد آیا می تواند در صورت اثبات غبن در معامله، بیع را فسخ و ثمن را عند الاستطاعه مسترد کند؟ اگر در زمان خیار ثمن را برنگرداند بیع لازم می شود یا خیر؟

مشاهده پاسخ »

با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی به صورت آنلاین در دهکده جهانی و از طریق اینترنت این شرکت تصمیم دارد سایتی را در زمینه مزایده و حراجی آنلاین راه اندازی نماید که نحوه برگزاری این مزایده به شرح زیر می باشد….خواهشمند است احکام شرعی وارده بر این مطلب را بفرمایید 

مشاهده پاسخ »

اگر 100 میلیون بدهد به کسی یکساله با آن کار کند و بگوید ماهی 2 میلیون به من بدهید و بعد از یکسال اصل مبلغم را برگردانید، البته ایشان با اصل 100 میلیون کار تجارت و کسب می کند. آیا این معامله شرعی است؟ و اگر شرعی نیست استدعامندیم یک راه شرعی و قابل اجرا طبق نظر خودتان بفرمایید

مشاهده پاسخ »

هیئت مدیره یک شرکت سهامی خاص ملک متعلق به شرکت را به قیمت 300 میلیون تومان می فروشند در حالیکه طبق نظر کارشناسان در زمان مبایعه نامه 830 میلیون تومان ارزیابی شده است. خریدار در جایی عنوان نموده که اگر از لحاظ شرعی این معامله دارای اشکال باشد من معامله را با رضایت فسخ می نمایم. لطفا نظر خود را بفرمایید. ضمنا اکثر سهامداران نیز به این معامله راضی نیستند

مشاهده پاسخ »

از کتابفروشی تعدادی کتاب دعا خریدم و مبلغی که گفت پرداخت کردم. بعد از دو هفته دوباره برای خرید تعدادی از همان کتاب مراجعه نمودم. وقتی مبلغ خرید قبل را دادم گفت این قیمت نیست، گفتم من از شما دو هفته پیش به همین قیمت خریدم گفت من اگر گفتم اشتباه شده، الان باید کسری آن مبلغ قبل را بدهی و الا من ضرر می کنم. وظیفه شرعی و فقهی ما در این معامله چیست؟

مشاهده پاسخ »