جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نقد و بررسی حدیث انحصاری
محور هشتم: تكذيب صريح حديث توسّط حافظ ابن خراش
محور پايانى بحث و بررسى اين حديث، كاوش در راويان اين حديث است.
همان گونه كه در محور چهارم گفتيم: برخى از حافظان بزرگ، راويان حديث «إنّا معاشر الأنبياء» را به دروغگويى متّهم كرده اند، و يكى از راويان آن، مالك بن اوس است.
فراتر اين كه حافظ ابن خراش كه يكى از حافظان بزرگ از دانشمندان اهل تسنّن در قرن سوم است بر بطلان حديث «إنّا معاشر الأنبياء لا نورث...» و بر متّهم بودن مالك بن اوس به دروغگويى به طور خاص، تصريح نموده است.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com