جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
مقدمه
پرسش هاى مطرح شده
اين دانشور سنّى در بخشى از نامه خود پرسش هايى را مطرح نموده بود كه چكيده آن ها چنين است:
1 ـ چرا ماجراى فدك اين همه مورد توجّه علماى شيعه قرار گرفته و حال آن كه در تاريخ اسلام موضوعات شبيه به آن به فراوانى يافت مى شود؟... آنان در پسِ اين همه تلاش و توجّه در پى يافتن چه چيزى هستند؟
2 ـ ادّعاى زهرا در اين ماجرا چند گونه است: گاهى مدّعى شده كه فدك بخشيده پيامبر صلى اللّه عليه وآله(1) است و گاه ادّعا نموده كه فدك ارث است. علّت اين گونه ادّعاها چيست؟ و چگونه مى توان همه آن ها را با هم توجيه نمود؟
3 ـ با آن كه على ]عليه السلام[ را محترم مى شماريم، ولى او همسر زهرا ]عليها السلام[ است و گواهى او در اين ماجرا ـ كه شهادت يك نفر به تنهايى است ـ دليل كافى نخواهد بود.
4 ـ بى ترديد ابوبكر به گوش خود شنيده بود كه پيامبر صلّى اللّه عليه وآله فرموده است:
إنّا معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة.
ما گروه پيامبران ارث نمى گذاريم و آن چه از ما بر جا مى ماند صدقه است.
از اين رو بر او لازم بوده كه به فرموده پيامبر صلّى اللّه عليه وآله عمل كند، و لذا فرق نمى كند كه مدّعىِ ارث پيامبر، دختر او باشد يا شخصى ديگر؟
5 ـ حقيقت آن است كه زهرا ]عليها السلام[ زنى همانند ديگر زنان و بشرى مانند ديگران بوده است كه گاه خوشنود مى شود و گاه خشم مى گيرد; حال چه مى شود اگر به سبب واگذار نشدن فدك به او، بر ابوبكر خشم گرفته باشد؟
6 ـ در برخى روايات ما آمده است: كسى كه بر جنازه زهرا ]عليها السلام [نماز خوانده، ابوبكر بوده و اين موضوع نشانه خوشنودى او از ابوبكر است.
7 ـ شيعيان چيزى از مِلك به عنوان ارث به زن نمى دهند، چنان كه اين موضوع در روايات آنان نيز مطرح شده است.
8 ـ كلينى در كتاب كافى از ابو عبداللّه ]امام صادق عليه السلام[ نقل كرده است كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرموده اند:
وإنّ العلماء ورثوا الأنبياء، إنّ الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً... .
به راستى كه علما و دانشمندان از پيامبران ارث مى برند، همانا پيامبران دينار و درهمى به ارث نمى گذارند... .
9 ـ اگر در اين ماجرا حق با زهرا ]عليها السلام[ بوده است، پس چرا هنگامى كه على ]عليه السلام[ به حكومت رسيد فدك را باز پس نگرفت؟


(1) على رغم اين كه در منابع اهل سنّت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله به صورت ناقص (ابتر) آمده است، ما طبق فرمايش حضرتش، درود و صلوات را به صورت كامل آورده ايم.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com