جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) خلافت ابو بکر در ترازوی نقد

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: مهم ترین دلیل های فضیلت و برتری ابو بکر
دليل دهم
دهمين دليل گفتار على عليه السلام است، آن جا كه فرمود:
«خير الناس بعد النبيّين أبوبكر ثمّ عمر ثمّ اللّه أعلم»(1).
«بعد از پيامبران ابوبكر و پس از او عمر بهترين مردم هستند و پس از آن دو نفر، خدا داناتر است»(!!)(2).
آن چه بيان شد، دلايلى بود كه اهل سنّت بر افضليّت و برترى ابوبكر آورده اند. اين دليل ها در مدارك معتبرى از جمله كتاب هاى فخر رازى، و كتاب هاى الصواعق المحرقه، شرح مواقف، شرح مقاصد آمده است.
البتّه دليل هاى مذكور در بيشتر كتاب هاى علماى اهل سنّت چه در گذشته و چه در عصر حاضر وجود دارد. معتزله نيز در استدلال به اين دلايل، با اشاعره مشاركت دارند، مگر علماى معتزله اى كه در دوران اخير هستند كه آن ها معتقد به افضليّت و برترى ابوبكر نيستند، آنان على عليه السلام را از ديگر صحابه برتر مى دانند ولى مى گويند: مصلحت اقتضا مى كرد كه در امر امامت، ابوبكر بر على مقدّم شود.

(1) كنز العمال: 13 / 8 ، تاريخ مدينة دمشق: 30 / 351.
(2) شايان يادآورى است كه ما در مقابل ترجمه عبارات مندرج در منابع آن ها كه محل تأمّل و دقّت نظر مى باشند، علامت (!!) را نهاده ايم.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com