جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) نگاهی متفاوت به سیره حضرت علی علیه السلام

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: حضرت علی علیه السلام در مکه
نتيجه بحث
با مطالعه اين مطالب متوجه مى شويم كه آن چه را كه نويسنده المرتضى از البدايه والنهايه نقل كرده است در سيره ابن هشام وجود ندارد. نويسنده خبرى را نيز كه ابن اسحاق از مجاهد روايت كرده است از تاريخ طبرى با ذكر سند از مجاهد نقل كرده و در پاورقى مى نويسد: اين حكايت، نزد محمد بن اسحاق نيز همين گونه است.
امّا اين عبارت سيره ابن هشام را كه «ابن اسحاق مى گويد: برخى از اهل علم گفته اند كه...» نويسنده به نقل از ابن اسحاق تحت عنوان «رابطه على و ابوطالب» آورده است... .
مهم اين است كه آن چه در سيره ابن هشام از ابن اسحاق نقل شده با آن چه ابن كثير از ابن اسحاق نقل كرده، مقايسه كنيم، سپس از نويسنده بپرسيم چه چيز باعث شده كه او به نقل ابن كثير اعتماد كند، نه به آن چه در خود سيره ابن اسحاق آمده است؟
آن چه را كه ابن كثير با انتساب آن به ابن اسحاق نقل كرده پيش از او ابن اثير در اسد الغابه آورده است و دور از ذهن نيست كه ابن كثير اين مطلب را از اسد الغابه گرفته باشد، بى آن كه به سيره ابن اسحاق مراجعه نمايد.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com