آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
تعریف امامت
معناى «ولى»
ولى از ماده «وَلَى، يَلى، ولايةً»، به معناى سرپرست و عهده دار امرى است.1ولايت نيز از مفاهيم ذات اضافه است و به دو طرف نياز دارد. يعنى سرپرستى وقتى معنا دارد كه فرد يا افرادى تحت سرپرستى وى باشند. بنابراين ولايت نيز گاهى مقيّد و گاهى مطلق است. ولايت كلىّ شامل ولايت تكوينى،2 ولايت تشريعى3 و ولايت در احكام شرعى4 است.


1 . المفردات في غريب القرآن: 553 ـ 554; لسان العرب: 15 / 407; الصّحاح: 6 / 2530.
2 . ولايت تكوينى به معناى حق تصرّف در امور تكوينى است.
3 . ولايت تشريعى، يعنى اولى بودن از مردم نسبت به جان و مال آنان.
4 . مراد از احكام شرعى واجبات، محرمات، مستحبات، مكروهات و مباحات مى باشد.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com