آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
ضوابط جرح و تعدیل
معناى تشيع
روشن شد كه اهل سنّت ـ على رغم قول به عدم دخالت اختلاف عقيده در جرح و تعديل ـ بسيارى از راويان را به اتهام تشيّع جرح مى كنند، حتى در موارد بسيارى يك عالم بزرگ را به دليل فتوايى و يا نقل حديثى كه ممكن است موجب تقويت تفكر شيعى شود به تشيع متهم و به او اهانت مى كنند، هر چند عدم تشيع او مسلم باشد.
چون برخى از راويانى كه با اين عنوان قدح مى شوند، از نظر عقيده با شيعه بسيار متفاوتند، لازم است معناى شيعه و تشيّع در لغت و اصطلاح اهل سنّت بررسى شود.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com