آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
کتب کلامی اهل سنّت
شروح و حواشى بر مواقف و شرح مواقف:
حاجى خليفه در كشف الظنون مى نويسد: «المواقف فى علم الكلام كتابى جليل القدر و رفيع الشأن است كه عالمان و فاضلان به آن توجه كرده اند و شريف جرجانى و شمس الدين محمّد بن يوسف كرمانى آن را شرح كرده اند.
كتاب هاى زيادى بر شرح شريف جرجانى و به هدف حل مشكلات آن، نوشته شده است».1 سپس نام آن ها را مى برد كه فراوان است.


1 . كشف الظنون: 2 / 1891.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com