آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
کتب کلامی اهل سنّت
قاضى ايجى ]متوفاى 756[:
در شرح حال قاضى ايجى علماى معاصر او و دانشمندان پس از وى، او را به رئيس قاضيان شرق، شيخ العلماء و شيخ شافعيان در سرزمين خود، توصيف كرده اند. آن ها مى گويند: «او پيشوا در علوم عقلى و محقّقى دقيق كه از اصول، معانى بيان و ادبيات استفاده مى كرد و در فقه و متون ديگر نيز بهره هايى داشت».
و علماى اهل سنّت درباره او تصريح مى كنند كه: «او تربيت كننده شاگردانى بود كه شهره آفاق شدند كه يكى از آن ها تفتازانى است».1


1 . الدّرر الكامنة: 1 / 296 و 3 / 110، شماره 2278; شذرات الذهب: 6 / 173 ـ 174; طبقات الشافعية (ابن شهبة): 3 / 28; بغية الوعاة: 2 / 75 ـ 76، شماره 1476 و منابع ديگر.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com