جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) با پیشوایان هدایتگر (ج 2)

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش چهارم: امامت و امام شناسی
تقوا چيست؟
با بيان مذكور مستفاد از روايات و كلمات بزرگان و مراجعه به كتب لغت بايد بگوييم كه «تقوا» يعنى مواظبت از وقوع در مضرّات و برحذر بودن از انحرافات، وقتى گويند: فلانى متّقى است؛ يعنى ملكه مواظبت بنحو مذكور را داراست؛ ولى در كتاب هاى اخلاقى بر مراقبه به شدت تأكيد شده، مراقبه و نيز محاسبه كه در كتاب هاى اخلاقى وجود دارد نوعى از وقايه بوده و از مصاديق آن است، كه دست كم آن چه را كه انسان به دست آورده است، بتواند نگهدارد و سپس همين طور رشد يابد و پيشرفت كند تا به كمال مطلوب برسد.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com