آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: ازدواج موقت
بررسى و نقد تحريم در جنگ خيبر
مهم ترين روايات در اين مسئله، رواياتى هستند كه از زبان امير مؤمنان على عليه السلام وضع كرده اند... چرا كه آن حضرت از مهم ترين مخالفان اين تحريم بود... كسانى كه در دل هايشان حبّ پاداش و چاپلوسى به حاكمان و فرمانروايان سلطه گر پرورش يافته بود... براى دشمنى با على عليه السلام تمام سعى و تلاش خود را كردند و به همين دليل احاديث ساختگى را به آن حضرت نسبت دادند.
احاديث ساختگى كه از زبان آن حضرت نقل شده، هم ديگر را تكذيب مى كنند و متناقض هستند; زيرا افراد بسيارى در پى نسبت دادن احاديث دروغ به آن حضرت بوده اند. اين نيز يكى از نشانه هاى والاى حقانيت است.
اين احاديث ساختگى را به نقل از نوه هاى ايشان از فرزندش محمّد بن حنفيه آورده اند... ولى به نقل از فرزندان امام حسن و امام حسين عليهما السلام نقل و جعل نكرده اند; زيرا آنان به خوبى مى دانند كه اين وصله ها به آنان نمى چسبد.
دروغ گويان به دروغ از آن حضرت نقل مى كنند كه وقتى شنيد ابن عباس به جواز ازدواج موقّت حكم داده، او را به تندى مورد خطاب قرار داد... .
چه بسا اگر تعارضى در احاديث ساختگى به وجود نمى آمد ممكن بود كه حقايق حتى بر خواص هم پوشيده بماند، تا چه رسد به عوام مردم.
اكنون شايسته است ساختگى بودن اين روايات را به تفصيل در ضمن چند عنوان تبيين كنيم.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com