آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: ازدواج موقت
دفاع از عمر و توجيه گفتار او
اينك بر آنيم به سخنان افرادى بپردازيم كه براى دفاع از عمر و توجيه اين اقدام وى ـ همانند همه موارد اين چنينى ـ خود را بيهوده به زحمت مى اندازند; چرا كه اين حكم از نگاه قرآن و سنّت پيامبر صلى اللّه عليه وآله امرى ثابت، مسلّم و از ضروريات دين به شمار مى رود. حال آن كه خليفه آشكارا حكم خداوند را ناديده مى گيرد و با آن مخالفت مى كند.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com