جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوّم: بررسی سندهای روایات
نگاهى به شرح حال عمّار بن ابى عمّار
از آن جايى كه برخى از اين روايات به عمّار بن ابى عمّار منتهى مى شود، در يك نگاه كوتاه به شرح حال او معلوم مى گردد كه:
عدّه اى از پيشوايانِ جرح و تعديل، مانند شُعبة بن حَجّاج، بُخارى، ابن حِبّان و ديگران بر او طعن و قدح زده اند(1).

(1) تهذيب التهذيب: 7 / 341، تقريب التهذيب: 1 / 707.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com