جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
نگاهی به احادیث ساختگی در ترتیب خلفا و فضایل آن ها
سليمان بن عيسى سجزى از راويان اين حديث
از راويان اين حديث سليمان بن عيسى سجزى است كه به بخشى از ديدگاه هاى راوى شناسان درباره او اشاره مى نماييم.
ذهبى مى گويد: سليمان بن عيسى بن نجيح سجزى از زبان ابن عون و ديگر راويان روايات مالك را نقل مى كند.
جوزجانى مى گويد: دروغ پردازى سليمان بر همه آشكار است.
ابوحاتم مى گويد: او دروغ گوست.
ابن عدى درباره او مى گويد: سليمان حديث جعل مى كرد. وى كتاب تفضيل العقل را در دو جلد به رشته تحرير درآورده است.
از حديث هاى بلا خيز او اين است كه از ليث، از نافع، از ابن عمر، حديث مرفوعى را نقل مى كند كه پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود:
خداوند مرا به دوست داشتن چهار نفر دستور داده است؛ ابوبكر، عمر، عثمان و على.1
گفتنى است كه ابن حجر عسقلانى نيز همين مطالب را بيان كرده است.2


1 . ميزان الاعتدال: 3 / 308.
2 . لسان الميزان: 3 / 113.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com