جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
نگاهی به احادیث ساختگی در ترتیب خلفا و فضایل آن ها
سفيان بن وكيع
در سند نخست حديث كه ترمذى آن را نقل كرده است، نام سفيان بن وكيع به چشم مى خورد. راوى شناسان درباره او اين گونه اظهار نظر كرده اند:
بخارى مى گويد: علما به خاطر مطالبى كه به سفيان ياد داده بودند بر او ايراد مى گرفتند.
ابوزرعه درباره او مى گويد: سفيان به دروغ گويى متهم است.
ابن ابى حاتم مى گويد: از پدرم در مورد سفيان سؤال شد، پاسخ داد: او در نقل حديث سهل انگار است.
نسائى درباره او مى گويد: سفيان فرد ثقه و مورد اعتماد نيست.
وى در جاى ديگر مى گويد: سفيان فرد ارزشمندى نيست.
آجرى در مورد سفيان مى گويد: ابوداوود از نقل روايت هاى وى خوددارى كرده است.
ذهبى او را در زمره كسانى كه از نظر نقل حديث ضعيفند قرار داده است.
ابن حجر مى گويد: سفيان گرفتار كاتب خود شد كه احاديثى را به نقل از او مى نوشت كه جزء احاديث او نبود. سفيان را در اين باره نصيحت كردند، اما نپذيرفت؛ بنابراين، احاديث او از درجه اعتبار، ساقط است.1


1 . ميزان الاعتدال: 3 / 249، تهذيب التهذيب: 4 / 111 ـ 112، تقريب التهذيب: 1 / 372، المغنى فى الضعفاء: 1 / 419.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com