جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
نگاهی به احادیث ساختگی در ترتیب خلفا و فضایل آن ها
عثمان بن غياث
عثمان بن غياث از جمله راويان سند دوم است كه راوى شناسان او را نيز نپذيرفته اند.
دورى به نقل از ابن معين مى گويد: يحيى بن سعيد، احاديث او در مورد تفسير را، ضعيف دانسته است.
على بن مدينى مى گويد: از يحيى ـ يعنى قطّان ـ شنيدم كه مى گفت: عثمان بن غياث، كتاب هايى از عكرمه در اختيار دارد؛ اما صحّت آن ها را براى ما تأييد نكرده است.
آجرى از ابوداوود نقل مى كند كه عثمان بن غياث را جزء مرجئه1بصره دانسته است.
احمد مى گويد: وى طرفدار ديدگاه مرجئه بوده است.2


1 .مُرجِئه: گروهى از مسلمانان بودند كه مى گفتند: با ايمان هيچ گناهى ضرر نرساند.
2 .تهذيب التهذيب: 7 / 129130، ميزان الاعتدال: 5 / 65.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com