جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) اهل بیت (ع) در نهج البلاغه

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم/ آفرینش اهل بیت (ع)
بهترين خاندان و برترين قبيله
خاندان پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله بهترين خاندان و تيره و قبيله آن حضرت، برترين قبيله و تيره هاست. حضرت امير مؤمنان على عليه السلام به اين مورد اشاره كردند و فرمودند:
عترته خير العِتَر، واُسرته خير الاُسر، وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم، وبسقت في كرم، لها فروع طوال، وثمر لا ينال؛1
خاندان نزديك او بهترين خاندان ها و قبيله او بهترين قبيله ها، درخت وجود و ريشه هاى هستى اش بهترين درخت هاست كه در حرم ]كبريا و عظمت[ روييده است و در بستان بزرگى و مهترى باليده است، شاخه هاى بسيار بلند دارد و ميوه هايى كه دست ]فرومايگان[ به آن نمى رسد.
آن حضرت در جاى ديگرى فرموده است:
اُسرته خير اُسرة، وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة، وثمارها متهدّلة؛2
قبيله و تبارش بهترين قبيله و درختش بهترين درخت است، شاخه هاى اين درخت موزون و ميوه هايش در دسترس ]شايستگان [است.
امير مؤمنان على عليه السلام در سخنى ديگر فرموده است:


نحن شجرة النبوّة؛3
ما درخت پيامبرى هستيم.
1 . نهج البلاغه: 139.
2 . نهج البلاغه: 229.
3 . همان: 162.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com