جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش چهارم: بررسی حدیث «سدّ الابواب»
بررسى سند حديث «دريچه» در صحيحين
پيش تر حديث «دريچه» را با سند و متن آن از دو كتاب صحيح بُخارى و صحيح مسلم مطرح كرديم و روشن شد كه بُخارى و مسلم آن را از ابن عباس و ابوسعيد خُدرى روايت مى كنند. در آن بررسى به اين نتيجه رسيديم كه هر دو سند از درجه اعتبار ساقط است. اينك به تفصيل سند اين حديث را بررسى مى كنيم.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com