جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: نگاهی به حدیث سروران اهل بهشت
حديث وارونه به روايت ابوجحيفه
اين حديث را ابن ماجه از ابو جحيفه نقل كرده است. اين سند نيز داراى اشكال است. يكى از راويان آن عبدالقدّوس بن بكر بن خنيس است. ابن حجر درباره عبدالقدّوس مى نويسد: محمود بن غيلان مى گويد كه احمد بن حنبل، ابن مَعين و ابو خيثمه حديث او را مهر و موم و ممنوع اعلام كرده اند.1

1 . تهذيب التهذيب: 6 / 324.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com