جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: نگاهی به حدیث سروران اهل بهشت
وارونه كردن اين حديث
همان گونه كه ملاحظه شد، صحّت اين حديث روشن است; به گونه اى كه حتى در كتاب هاى اهل تسنّن نيز به صحتش تصريح شده است; ولى برخى از دروغ پردازان آن را بدين صورت تغيير داده و وارونه كرده اند:
أبوبكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة;
ابوبكر و عمر دو سرور پيرمردان اهل بهشت اند!!
اين حديث ساختگى را برخى از علماى اهل تسنّن نقل كرده اند. تِرمذى چنين روايت مى كند:
1 . حسن بن صباح بزّار، از محمّد بن كثير عبدى، از اوزاعى، از قَتاده نقل مى كند كه انس مى گويد: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله به ابوبكر و عمر فرمود:
هذان سيّدا كهول أهل الجنّة من الأوّلين والآخرين إلاّ النبيّين والمرسلين;
اين دو سرور پيرمردان اهل بهشت اند ـ از اوّلين و آخرين ـ به جز انبيا و مرسلين.
تِرمذى پس از نقل اين حديث مى نويسد: اين، حديث معتبرى است; ولى با اين سند غريب است.1
2 . تِرمذى در جاى ديگرى اين گونه نقل مى كند: على بن حجر، از وليد بن محمّد موقرى، از زُهْرى، از على بن الحسين عليهما السلام نقل مى كند كه على بن ابى طالب عليهما السلام مى گويد:
روزى نزد رسول خدا صلى اللّه عليه وآله بودم كه ابوبكر و عمر آمدند. رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
هذان سيّدا كهول أهل الجنّة من الأوّلين والآخرين إلاّ النبيّين والمرسلين; يا علي! لا تخبرهما;
اين دو، سرور پيرمردان اهل بهشت اند ـ از اوّلين و آخرين ـ جز انبيا و مرسلين; اى على! به آن ها نگو.
تِرمذى در ذيل اين حديث ساختگى و مقلوب مى نويسد: اين حديث با اين سند حديث غريبى است. از طرفى وليد بن محمّد موقرى حديث را تضعيف مى كند و از طرف ديگر على بن حسين نمى تواند بدون واسطه از على بن ابى طالب حديث نقل كند.
وى در ادامه مى نويسد كه اين حديث، به غير اين سند نيز، از على عليه السلام نقل شده است و در همان بخش از انس و ابن عباس نيز روايت شده است.
3 . تِرمذى در مورد ديگر اين حديث را چنين نقل مى كند: يعقوب بن ابراهيم دورقى، از سُفيان بن عُيَيْنَه، از داوود از شَعْبى، از حارث نقل مى كند كه على عليه السلام مى گويد: پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود:
أبوبكر و عمر سيّدا كهول أهل الجنّة من الأوّلين والآخرين ما خلا النبيّين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي!2
ابو بكر و عمر دو سرور پيرمردان اهل بهشت اند ـ از اولين و آخرين ـ جز انبيا و مرسلين. اى على! به آن ها خبر نده!
ابن ماجه نيز به نقل اين حديث ساختگى پرداخته است. وى در سنن خود مى نويسد: از هشام بن عمّار، از سُفيان، از حسن بن عماره، از فراس، از شَعْبى، از حارث نقل مى كند كه على عليه السلام مى گويد: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
أبوبكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة من الأوّلين والآخرين إلاّ الأنبياء والمرسلين; لا تخبرهما يا عليّ! ماداما حيّين;3
ابوبكر و عمر دو سرور پيرمردان اهل بهشت اند ـ از اوّلين و آخرين ـ بجز انبيا و مرسلين. اى على! مادامى كه زنده هستند به آن ها خبر نده!
وى در جاى ديگرى اين گونه مى گويد: از ابوشعيب صالح بن هيثم واسطى، از عبدالقدّوس بن بكر بن خنيس، از مالك بن مغول، از عون بن ابى جحيفه، از پدرش نقل مى كند كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
أبوبكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة من الأوّلين والآخرين إلاّ النبيّين والمرسلين;4
ابوبكر و عمر سرور پيرمردان اهل بهشت اند ـ از اوّلين و آخرين ـ جز انبيا و مرسلين.
عبداللّه بن احمد نيز اين حديث وارونه را چنين نقل مى كند: وهب بن بقيه واسطى، از عمر بن يونس يمامى از عبداللّه بن عمر يمامى، از حسن بن زيد بن حسن، از پدرش، از على رضى اللّه عنه نقل مى كند كه روزى نزد پيامبر صلى اللّه عليه وآله بودم كه ابوبكر و عمر وارد شدند. حضرتش فرمود:
يا عليّ! هذان سيّدا كهول أهل الجنّة وشبابها بعد النبيّين والمرسلين;5
اى على! اين دو، سرور پيرمردان و جوانان اهل بهشت اند، بعد از انبيا و مرسلين.

1 . روايت غريب روايتى است كه از عدّه اى از صحابه نقل شده و مشهور شود; ولى راوى، آن را با سندى كه به آن عدّه منتهى نمى شود نقل مى كند.
2 . سنن تِرمذى: 5 / 375 و 376، كتاب المناقب، باب مناقب ابوبكر و عمر، حديث 3684 ـ 3686.
3 . سنن ابن ماجه: 1 / 115، باب فضائل اصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله، فضيلت ابى بكر، حديث 95.
4 . همان: 1 / 119، حديث 100.
5 . مسند احمد: 1 / 129، مسند على بن ابى طالب عليهما السلام، حديث 603.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com