جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش ششم: موارد بیان حدیث منزلت
5 . تقاضاى عمر بن خطّاب
پنجمين مورد همان است كه عمر بن خطّاب گفت كه «كفّوا عن ذكر علي...»; (سخن گفتن از على را بس كنيد...).
ما پيش تر اين جريان را از منابع بسيارى نقل كرديم.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com