جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش چهارم: دلالت حدیث منزلت بر خلافت امیر المؤمنین علی علیه السلام
جانشينى پيامبر در اوج فضايل
بدون ترديد جانشينى و خلافت پيامبر خدا، نياز به قابليت ها و صلاحيت هايى دارد، به گونه اى كه جانشين بتواند جايگزين آن حضرت شود و در نبود او تمامى كارها و مسئوليت هاى او را به خوبى انجام دهد; زيرا او به جاى پيامبر نشسته و جانشين اوست و مى خواهد جاى خالى او را پر كند; از اين رو بايد تناسب با او داشته باشد و از عهده اين كار برآيد.
جانشين پيامبر بايد آن اندازه در فضايل و كمالات اوج بگيرد تا چنين مقام والايى زيبنده او شود، و بايد چنان صلاحيت و قابليتى را دارا باشد كه جايگزين كردن او به جاى پيامبر دور از خرد جلوه ننمايد; زيرا واضح است كه اگر كسى را به جاى ديگرى قرار دهند كه صلاحيت آن را ندارد و نمى تواند به درستى كارهاى او را انجام دهد و هيچ تناسبى با او ندارد، چنين كارى به دور از خرد و حكمت است.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com