جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: حديث ولايت و راويان آن
بررسى متن حديث ولايت و تصحيح اَسناد آن

در بين دوازده صحابى كه نام آنان گذشت، بيشتر نقل هاى حديث ولايت به سه نفر مى انجامد، يعنى سلسله اسناد راويان و ناقلان حديث ولايت بيشتر به اين سه نفر ختم مى شود كه عبارتند از:
1 . عبداللّه بن عبّاس;
2 . بريدة بن حصيب;
3 . عمران بن حصين.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com