دسته‌ بندی نشده

به طور اتفاقی به یک متنی برخوردم که خیلی استادانه با استدلال های عجیب منکر نبوت پیامبر اکرم بود و… می خواهم کمی از حرف هایش را جواب دهم ولی جواب هایم کامل نیست و نمی توانم خوب استدلال کنم و از شما خواهش می کنم، بعضی از حرف های این شخص را در این ایمیل و بقیه را در ایمیل های بعدی جواب دهید. من متن کتاب ایشان را دقیقا می نویسم.

زمینی به ارزش یک میلیون دلار ولی مشکل سند دارد، شخصی می گوید من به نصف این مبلغ زمین را می گیرم و مشکل سندش را حل می کنم، یا راه دیگر سند را درست می کنم و پولی نمی گیریم، فقط نصف زمین برای من، آیا شرعاً و فقهاً این راه صحیح است؟ این کار در قالب و تحت عنوان چه معامله ای در شرع محسوب می شود؟