آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: اندیشه ای در متن روایت و معنای آن
بخش سوم
انديشه اى در متن روايت و معناى آن

روايت ساختگى
با توجّه به آن چه گذشت روشن شد كه اين روايت با واژه «ثقلين» و موارد شبيه آن، اصل ندارد و صحيح نيست. زيرا اثرى از وصيّت به «كتاب و سنّت» با واژه «ثقلين» و مانند آن وجود ندارد، نه در كتاب هاى صحيح و نه در مسندها. رواياتى نيز كه در برخى از كتاب ها ـ كه جايگاه اصلى آن كتاب الموطّأ و المستدرك حاكم است ـ آمده، هيچ اساس صحيحى ندارد، به خصوص موارد نادرى از كتاب ها كه در آن ها آمده است: پيامبر صلى اللّه عليه وآله اين سخن را در سخنرانى خود در حجّة الوداع فرموده است.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com