آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
راه های تعیین امام
3 . وصيت
چنان كه پيشتر اشاره شد، يكى از راه هاى تعيين امام از نظر اهل سنّت وصيت امام قبلى به امام پس از خود است.
اما اهل تسنّن هيچ دليلى براى مشروعيت اين طريق ارائه نكرده اند، بلكه فقط به تعيين عمر از سوى ابوبكر استناد مى كنند. اما براى درستى يا نادرستى اين طريق ابتدا بايد مشروعيت امام قبلى اثبات شود، بنابر اين بحث به ابوبكر بازمى گردد; يعنى اساساً بحث در مورد تعيين خليفه رسول خدا صلى الله عليه وآله است. پس تا مشروعيت خلافت ابوبكر ثابت نگردد، عمل وى هيچ حجيّتى نخواهد داشت. هم چنين اگر تعيين امام بعد، صرفاً مبتنى بر رأى و نظر امام پيش از خود باشد و امر به خدا و رسول او منتهى نگردد هيچ اعتبارى نخواهد داشت، يعنى امام قبلى حتماً بايد امامتش از جانب خدا و رسول او مشروعيت داشته باشد تا بتواند امام پس از خود را تعيين كند.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com