آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: بررسی و نقد صحیح بخاری
حديث «تحريم ازدواج موقّت در سال خيبر»
از روايت هاى بى اساس صحيح بخارى روايت حرام شدن ازدواج موقّت در سال نبرد خيبر است. بخارى در كتاب مغازى اين گونه نقل مى كند:
يحيى بن قزعه، از مالك، از ابن شهاب، از عبدالله و حسن ـ  فرزندان محمّد بن على ـ از پدرشان از على بن ابى طالب عليهما السلام نقل مى كند كه رسول خدا صلى الله عليه وآله در جنگ خيبر، ازدواج موقّت با زنان و خوردن گوشت الاغ را ممنوع اعلام كرد.1
اين حديث در كتاب ذبائح صحيح بخارى نيز آمده است:
عبدالله بن يوسف، از مالك، از ابن شهاب، از عبدالله و حسن ـ  فرزندان محمّد بن على ـ از پدرشان از حضرت على عليه السلام نقل مى كند كه پيامبر صلى الله عليه وآله در سال خيبر، ازدواج موقّت و خوردن گوشت الاغ را ممنوع اعلام كرد.2
مسلم نيز حديث مذكور را با سندهاى گوناگون، در كتاب خود نقل مى كند و مى نويسد:
يحيى بن يحيى براى ما چنين نقل كرد: مطلع شدم كه مالك از ابن شهاب از عبدالله و حسن ـ فرزندان محمّد بن على ـ از پدرشان از على بن ابى طالب عليهما السلام نقل كرده است كه رسول خدا صلى الله عليه وآله در جنگ خيبر، ازدواج موقّت با زنان و خوردن گوشت الاغ را ممنوع اعلام كرد.
عبدالله بن محمّد بن اسماء ضبعى با همين سند از جويريه از مالك، چنين نقل مى كند: شنيدم كه على بن ابى طالب به فلانى مى گفت: تو مرد فراموش كارى هستى، رسول خدا صلى الله عليه وآله ما را نهى كرد... ادامه حديث همانند حديث يحيى بن يحيى از مالك است.
ابوبكر بن ابوشيبه، ابن نمير و زهير بن حرب، همگى از ابن عيينه نقل كرده اند كه زهير گفت: سفيان بن عيينه، از زهرى، از حسن و عبدالله ـ فرزندان محمّد بن على ـ از پدرشان از حضرت على عليه السلام، براى ما روايت كردند كه پيامبر صلى الله عليه وآله در جنگ خيبر، ازدواج موقّت و گوشت الاغ را منع كرد.
محمّد بن عبدالله بن نمير، از پدرش، از عبدالله، از ابن شهاب، از حسن و عبدالله ـ فرزندان محمّد بن على ـ از پدرشان از حضرت على عليه السلام نقل مى كند كه شنيدم ابن عباس، ازدواج موقّت با زنان را جايز مى دانست بنابراين به او گفتم: ابن عباس! دست نگه دار! چرا كه رسول خدا صلى الله عليه وآله در جنگ خيبر، ازدواج موقّت با زنان و گوشت الاغ را ممنوع اعلام كرد.
ابوطاهر و حرمله ابن يحيى، از ابن وهب، از يونس، از ابن شهاب، از حسن و عبدالله ـ فرزندان محمّد بن على بن ابى طالب ـ از پدرشان نقل كردند كه: شنيدم كه على بن ابى طالب عليهما السلام به ابن عباس مى گفت: رسول خدا صلى الله عليه وآله در جنگ خيبر، ازدواج موقّت زنان و خوردن گوشت الاغ را ممنوع اعلام كرد.3


1 . صحيح بخارى: 5 / 172.
2 . همان: 7 / 123.
3 . صحيح مسلم: 4 / 134 و 135.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com