آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: بررسی و نقد صحیح بخاری
مجالد بن سعيد كيست؟
با عنايت به آن چه گذشت، بسيارى از ائمه اهل سنّت، اعتبار مجالد بن سعيد را زير سؤال برده اند. ذهبى درباره او مى گويد:
مجالد بن سعيد بن عمير همدانى، شخصيتى مشهور و صاحب احاديثِ ـ هر چند ضعيف ـ است. وى به نقل روايات قيس بن ابوحازم و شعبى پرداخته و يحيى قطّان، ابواسامه و ديگران روايات او را نقل كرده اند.
ابن معين و برخى ديگر درباره او مى گويند: به مجالد، استناد نمى شود.
احمد مى گويد: هيچ كس به اندازه مجالد، احاديث مرفوع (بى سند)، نقل نمى كند و نبايد او را وقعى نهاد.
نسائى مى گويد: مجالد از نظر نقل حديث قوى نيست.
اشج مى گويد: مجالد، شيعه است.
دارقطنى مى گويد: مجالد، از نظر نقل حديث ضعيف است.
بخارى مى گويد: همواره يحيى بن سعيد، مجالد را از نظر نقل حديث ضعيف مى دانست و ابن مهدى از نقل روايات او پرهيز مى كرد.
فلاّس مى گويد: از يحيى بن سعيد شنيدم كه مى گفت: اگر از مجالد مى خواستم كه همه رواياتش را با عبارت: «از شعبى از مسروق از عبدالله» آغاز كند اين كار را انجام مى داد.
از طحّان، دايى مجالد پرسيدند: شما كه به كوفه رفته ايد چرا روايات مجالد را ثبت نكرده ايد؟
پاسخ داد: براى اين كه مجالد، ريش بلندى دارد.
به نظر من برخى اين حديث مجالد را كه «اگر مى خواستم، خداوند كوه هاى طلا و نقره را در اختيار من قرار مى داد» تكذيب كرده اند. مجالد اين حديث را به صورت مرفوع از شعبى از مسروق از عايشه نقل كرده است.1
اين گوشه اى از ديدگاه شرح حال نويسان درباره مجالد بن سعيد است; مجالدى كه قطّان او را بر امام صادق عليه السلام مقدّم داشته است حال خود قضاوت كنيد و شخصيّت قطان، بخارى و هم فكران آن ها را بر اساس معيارهاى دينى و عدالت، بسنجيد.


1 . ميزان الإعتدال: 6 / 23 / 7076.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com