آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) با پیشوایان هدایتگر (ج 3)

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
ادامه بخش چهارم: امامت و امام شناسی
نتيجه جدايى از ائمّه
وَ ضَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ;
و آن كه از شما جدا شد، گمراه گرديد.
مفارقت و جدايى از ائمه اطهار عليهم السلام مفارقت و جدايى از رسول الله صلى الله عليه وآله است. ابوذر رضى الله عنه مى گويد: پيامبر خدا صلى الله عليه وآله فرمود:
يا علي، من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك يا علي، فقد فارقني;1
يا على، كسى كه از من جدا شود در واقع از خدا جدا شده و كسى كه از راه و روش تو جدا شود در واقع از من جدا شده است.
آيا در گمراه بودنِ هر كه از رسول الله صلى الله عليه وآله مفارقت كند، شكى وجود دارد؟
و از سوى ديگر، در احاديث صحيح آمده كه پيامبر خدا صلى الله عليه وآله فرمود:
علي مع الحق والحق مع علي;2
على با حق است و حق با على.
در حديث ديگرى پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود:
علي مع القرآن والقرآن مع علي;3
على با قرآن است و قرآن با على.
آيا در گمراه بودن كسى كه از «حق» و «قرآن» مفارقت كند، شك و ترديد است؟


1 . المستدرك على الصحيحين: 3 / 123.
2 . ر.ك: جلد يكم، صفحه 432 از همين كتاب.
3 . ر.ك: جلد يكم، صفحه 132 از همين كتاب.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com